Riktlinjer för laddningsstationer i garaget

Nedanstående riktlinjer gäller enligt nedan och kan fortlöpande ändras efterhand som föreningen vinner erfarenhet:

  • Laddplatser är i första hand för elbilar.
  • Du parkerar inte på en laddplats om det finns andra lediga platser, det gäller hela garaget. Men finns det inga andra alternativ så är det ok.
  • Det finns ingen garanti för att du som har behov av en laddningsstation alltid är garanterad en fast plats med elstolpe. Vi har fortfarande rörliga platser i vårt garage.
  • Att kunna ladda bilen i garaget är en möjlighet, men ingen garanti. Allt i mån av plats vid laddstolpen eller om man själv har tillräckligt lång sladd. Det kan komma bli fler än 6 elbilar under året och då får vi samsas om de platser som finns.
  • Kostnad 2 kronor/kWh. Kan komma att ändras beroende på kostnadsläget för elen till föreningarna.
  • När du har införskaffat dig en elbil tar du kontakt med styrelsen i första hand och därefter med Joakim Freij. Tag/bricka skall kvitteras ut för tillgång till el samt du kommer att delges information kring användandet av laddstolpe.
  • GA redovisar elförbrukningen till de BRF som blir belastade. Därefter kommer GA att kreditera belastad summa på GA avgiften till respektive BRF förening. I dagsläget är det endast brf 2 och 3 som är belastade.

Har du ytterligare frågor eller undrar något kring ”laddstolparna”,
vv kontakta joakim. freij@live.se.